Nightingaleweg 18
Willemstad, Curaçao
Tel.: +5999 461 34 79
Fax: +5999 465 28 99
E-mail: info@cegecaribbean.com
 

Partners

In 2011 is CEGE Caribbean ontstaan uit de fusie van de gerenommeerde Curaçaose bedrijven Bouwlab NV en CMA BV. Adviesbureau CEGE Caribbean is een dochteronderneming van het middelgrote Nederlandse onderzoeks- en adviesbureaus Wiertsema & Partners (gespecialiseerd in geotechniek) en de  BK Ingenieurs (gespecialiseerd in milieu, asbest en civiele techniek). Samen met Wierstema & Partners en de BK Ingenieurs beschikt CEGE Caribbean over een breed pakket advies- en ingenieursdiensten.

Klik hier voor de website van de BK Ingenieurs
Klik hier voor de website van Wiertsema & Partners

 

CEGE Caribbean

CEGE Caribbean is gevestigd in Willemstad, Curaçao en gespecialiseerd in Geotechnisch-, Civieltechnisch- en Milieutechnisch onderzoek en advies. De projecten van CEGE zijn vaak gerelateerd aan de voorbereiding en de begeleiding van infrastructurele en bouwkundige werken. Projecten worden hoofdzakelijk gerealiseerd op de Boven- en Benedenwindse Eilanden van het Koninkrijk. De ambitie van CEGE, met haar team van 9 enthousiaste en goed opgeleide werknemers, is om ook in andere delen van de Caribbean te gaan onderzoeken en adviseren. CEGE beschikt over een eigen, goed uitgerust laboratorium. Alle veld, laboratorium- en advieswerkzaamheden worden uitgevoerd onder de daarvoor geldende NEN-, ASTM-, BS- of EU-normen.

Geotechniek

De geotechnische afdeling is gespecialiseerd in:

 • • machinale grondboringen (avegaar en kernboringen) en bemonstering van grond (klik hier voor de leaflet)
 • • sonderingen (zowel SPT als DPT)
 • • grondmechanisch laboratoriumonderzoek (o.a. classificatie, korrelverdeling, Atterbergse grenzen,
  volumiek massa en samendrukkingproeven)
 • • in-situ testen
 • • funderingsadvies
 • • geotechnische ondersteuning bij de realisatie van infrastructurele of bouwkundige projecten
 • • begeleiding bij het aanbrengen en testen van grondankers
 • • geohydrologisch onderzoek en advies
 • • geofysisch onderzoek
 • • aanleg van grondwatermonitoring systemen

Milieutechniek

De milieutechnische afdeling is gespecialiseerd in:

 • • milieuhygiënisch bodemonderzoek (grond, grondwater en waterbodem)
  afvalwater- oppervlakte water en putwater onderzoek
 • • voorbereiding en milieukundige begeleiding van bodemsaneringen (grond, grondwater en waterbodem)
 • luchtkwaliteitsonderzoek
 • • asbestinventarisaties in gebouwen en op schepen
 • • voorbereiding en begeleiding van asbestsaneringen
 • • cursussen en opleidingen
 • • inventarisatie van gevaarlijke stoffen op schepen
 • • arbo- en veiligheidskundige advisering
 • • vergunningaanvragen (o.a. Hinderwet)
 • • begeleiding van certificeringtrajecten (ISO 9001, ISO 14001)


Civiele techniek

De civieltechnische afdeling is gespecialiseerd in:

 • • kwaliteitscontrole op beton, funderingsmaterialen en asfalt
 • • ontwikkeling van betonmengsels (NEN, ASTM) inclusief het maken van proefmengsels
 • • geschiktheidonderzoek op grondstoffen voor beton, asfalt en bouwmaterialen
 • • laboratoriumproeven en in-situ testen (o.a. proctortest, plaatdrukproef, nucleaire test en CBR)
 • • survey- en monitoringactiviteiten
 • • ontwerp van boven- en ondergrondse infrastructuur, inclusief het opstellen van RAW-bestekken
 • • geluidsonderzoek
 • • trillingsonderzoek
 • • technische ondersteuning bij de realisatie van civieltechnische werken


Referentieprojecten

Oplevering asfalt boorkernen inhaalslag, diverse wegvakken
Opdrachtgever Combinatie CWM-MNO B.V.
Jaar 2015
Afdeling Civiele techniek


Milieukundig waterbodem en oppervlaktewater onderzoek Mangroven bij `t-Rif, Otrobanda

Opdrachtgever CPA
Jaar 2015
Afdeling Milieutechniek

Geotechnisch en milieukundig bodemonderzoek ontwikkelingslocatie Courtyard Marriott, Curaçao
Opdrachtgever Heren2Caribbean
Jaar 2014-2015
Afdeling Geotechniek en Milieutechniek
 

Stortbegeleiding, nucleaire metingen & monitoring warmte ontwikkeling bouwlocatie HNO ziekenhuis, Curaçao
Opdrachtgever Ballast Nedam
Jaar 2014-2015
Afdeling Civiele Techniek

Asbestinventarisatie Basilica Sta Ana, Curaçao
Opdrachtgever Q-Con Quality Contractors N.V. en IMD Consultancy
Jaar 2014
Afdeling Milieutechniek
 

Geotechnisch onderzoek project RIMA-steiger Marinebasis Parera, Curaçao
Opdrachtgever Heuvelman Ibis
Jaar 2014
Afdeling Geotechniek

Bodemonderzoek en binnenluchtonderzoek locatie weg naar Jenkins Bay, St. Eustatius
Opdrachtgever Rijksdienst Caribisch Nederland
Jaar 2013
Afdeling Milieutechniek
 

Geotechnisch en verhardingsonderzoek vliegvelden BES-eilanden
Opdrachtgever Netherlands Airport Consultants B.V.
Jaar 2013
Afdeling Geotechniek en Civiele techniek
 

Onderzoek naar samenstelling en constructie van wegfundatie, Weg naar Westpunt, Curaçao
Opdrachtgever MNO-Vervat
Jaar 2013
Afdeling Civiele techniek

Oplevering asfalt boorkernen inhaalslag, diverse wegvakken
Opdrachtgever Combinatie CWM-MNO B.V.
Jaar 2015
Afdeling Civiele techniek

Geotechnisch onderzoek shopping mall Sambil, Veeris Curaçao
Opdrachtgever Sambil (Venezuela)
Jaar 2012 Afdeling Geotechniek

Geotechnisch onderzoek ten behoeve van fundaties windmolens park Urirama, Aruba
Opdrachtgever WARE
Jaar 2012 Afdeling Geotechniek

Begeleiding betonstort project C-TEX gebouw, Curaçao
Opdrachtgever C-TEX partners
Jaar 2012 Afdeling Civiele techniek

Begeleiding vervanging betonplaten FOL locatie Hato, Curaçao
Opdrachtgever ITT/Exelis Inc
Jaar 2010-heden Afdeling Civiele Techniek

Geotechnisch onderzoek nieuwe Reverse Osmosis plant bij de BOO energie centrale, Curaçao
Opdrachtgever CUOC NV
Jaar 2012 Afdeling Geotechniek

Laboratoriumonderzoek foambitumen
Opdrachtgever Dienst Openbare Werken Curaçao
Jaar vanaf 2012 Afdeling Civiele Techniek

Geotechnisch- en milieukundig bodemonderzoek locaties nieuw ziekenhuis, Curaçao
Opdrachtgever USONA
Jaar 2011-2012 Afdeling Geotechniek, Milieutechniek

Milieutechnisch onderzoek nieuwe waterleidingtracé
Opdrachtgever Aqualectra, via Ascon NV
Jaar 2011 Afdeling Milieutechniek

Geotechnisch onderzoek uitbreiding Barcadera haven, Aruba
Opdrachtgever Aruba Ports Authority
Jaar 2011 Afdeling Geotechniek

Geotechnisch onderzoek en betonstort begeleiding ten behoeve van fundaties windmolens park Tera Corá en Playa Canoa, Curaçao
Opdrachtgever NuCapital
Jaar 2011 Afdeling Geotechniek, Civiele techniek

Geluidsonderzoek St. Maarten
Opdrachtgever particulier
Jaar 2011 Afdeling Civiele Techniek

Luchtonderzoek Marinebasis, Curaçao
Opdrachtgever Ministerie van Defensie
Jaar 2011 Afdeling Milieutechniek

Onderzoek betonschade Rima Steiger te Parera, Curacao
Opdrachtgever Ministerie van Defensie, via Witteveen & Bos (Nederland)
Jaar 2011 Afdeling Civiele Techniek

Onderzoek kwaliteit wegen Bonaire
Opdrachtgever C.E.C. in opdracht van de Rijksdienst Caribisch Nederland Bonaire
Jaar 2011 Afdeling Geotechniek

Milieukundig bodem- en grondwateronderzoek bedrijfslocatie Curaçao Drydock Company
Opdrachtgever Directie Curaçao Drydock Company
Jaar 2010 Afdeling Milieutechniek

Asbestinventarisatie DP Polar
Opdrachtgever Directie Curaçao Drydock Company
Jaar 2010 Afdeling Milieutechniek

Grond- en grondwateronderzoek verkaveling Brakkeput, Curaçao
Opdrachtgever Curaçaose Wegenbouw Maatschappij
Jaar 2010 Afdeling Milieutechniek

Opstellen asbestprotocol granulaten, Curaçao
Opdrachtgever Caribbean Recycling Company
Jaar 2010 Afdeling Civiele techniek

Betoncontrole parkeergarage Punda, Curaçao
Opdrachtgever New Winds Realty
Jaar 2010 Afdeling Civiele Techniek

Grondonderzoek nieuw bestuurskantoor, Aruba
Opdrachtgever land Aruba
Jaar 2010 Afdeling Geotechniek

Grondonderzoek uitbreiding detentie centrum, Bonaire
Opdrachtgever Van Rossum & Partners (Nederland)
Jaar 2010 Afdeling Geotechniek

Geotechnisch onderzoek naar aanwezigheid van ondergrondse grotten, Bonaire, in samenwerking met TNO/Deltares
Opdrachtgever particulier
Jaar 2009 Afdeling Geotechniek

Cursus asbestherkenning, Curaçao
Opdrachtgever Milieudienst Curaçao
Jaar 2009 Afdeling Milieutechniek

Betoncontrole en begeleiding aanleg mega steiger, St. Maarten
Opdrachtgever Ballast Nedam International
Jaar 2008-2009 Afdeling Civiele Techniek

Begeleiding asbestsanering cruiseschip
Opdrachtgever Directie Curaçao Drydock Company
Jaar 2008 Afdeling Milieutechniek

Cursus omgaan met gevaarlijke afvalstoffen, Curaçao
Opdrachtgever Selikor
Jaar 2008 Afdeling Milieutechniek

Betoncontrole en advisering betonmengsels Renaissance hotel, Curaçao
Opdrachtgever de heer de Veer, Aruba
Jaar 2008 Afdeling Civiele Techniek

Asbestonderzoek ms Seamaster, Curaçao
Opdrachtgever Milieudienst Curaçao
Jaar 2008 Afdeling Milieutechniek

Onderzoek grondwaterkwaliteit stortplaatsen Koraal Specht en Mal Pais, Curaçao
Opdrachtgever Selikor
Jaar 2007-2008 Afdeling Milieutechniek

Opstellen Milieu Effect Rapport slurry reactor stortplaats Parkietenbos, Aruba
Opdrachtgever land Aruba
Jaar 2006 Afdeling Milieutechniek

ing. Paul van Rijswijk
Senior counselor
Ruviënsel Martina Bsc.
Architectural and Civil Lab. Technician
Ethiën Troeman
Operations supervisor
Rayen Breeveld
Field Worker
Anna Krasnopeeva-van der Linden
Project Manager
Gigiola Arroyo
Office Manager
Kirsten Belfor
Field Worker
   

CEGE Caribbean

Nightingaleweg 18
Willemstad, Curaçao
Tel.: +5999 461 34 79
Fax: +5999 465 28 99
E-mail: info@cegecaribbean.com


Grotere kaart weergeven


 
Design & Development © 2012 I-match.nl