Civieltechnisch onderzoek

Civieltechnische kwaliteit bouwmaterialen van kritisch belang

De kwaliteit van de gebruikte bouwmaterialen is uiteindelijk van kritisch belang voor het slagen van een project. In ons goed toegeruste laboratorium voeren wij de benodigde proeven en analyses uit om u te informeren over de civieltechnische kwaliteit van toegepaste of vrijkomende materialen. Monsters worden door ons zelf genomen of door de opdrachtgever bij het lab afgeleverd. Met als doel de fysische eigenschappen van grond en materialen te bepalen, voert CEGE Caribbean bovendien diverse testen en metingen op locatie uit. Voor het beoordelen van hinder ten gevolge van geluid of trillingen, kunnen we een akoestisch onderzoek of trillingsonderzoek voor u uitvoeren.

De civieltechnische afdeling is gespecialiseerd in:

 • Kwaliteitscontrole op beton, funderingsmaterialen en asfalt
 • Ontwikkeling van betonmengsels (NEN, ASTM) inclusief het maken van proefmengsels
 • Geschiktheidsonderzoek op grondstoffen voor beton, asfalt en bouwmaterialen
 • Asfaltonderzoek op teerhoudendheid conform CROW 210
 • In-situ testen (onder andere plaatdrukproef, nucleaire testing, C.B.R. in-situ)
 • Laboratoriumproeven (onder andere zeving, proctortest, C.B.R. ex-situ)
 • Chemische analyses (humus, chloride, sulfaat, sulfide, zwavel en dergelijke)
 • Survey- en monitoringactiviteiten
 • Ontwerp van boven- en ondergrondse infrastructuur, inclusief het opstellen van RAW-bestekken
 • Technische ondersteuning bij de realisatie van civieltechnische werken
 • Geluidsonderzoek
 • Trillingsonderzoek

Offerte aanvragen of meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met de heer R. Martina.

Onze diensten

opdrachtgevers over CEGE

 • Er was veel druk om de onderzoeken snel te doen en snel betrouwbare resultaten te hebben, daar het project zeer snel moest starten. CEGE wist hier zeer slagvaardig mee om te gaan en heeft in een zeer kort tijdsbestek veel werk, maar vooral op zeer professionele wijze weten te verzetten. De resultaten zijn betrouwbaar en goed bruikbaar.

  Zarja Garmers van Zarja Architecture over het project Mangroves Otrobanda, Curaçao
 • ..Opdracht verleend op basis van de duidelijke en zakelijke omschrijving van werkzaamheden die voor situatie door CEGE is aanbevolen, en vanzelfsprekend een concurrerende prijs..
  resultaat inventarisatie is rapport in tabelvorm, verduidelijkt met foto’s. Per asbestbron en monster is relevante informatie vastgelegd, inclusief risicobeoordeling en aanbevelingen voor veiligstellen dan wel verwijderen asbest.
  .. vooral waardering voor snelle en transparante communicatie.

  ir. Frans Piket, PLAN’D2 over project Asbestinventarisatie van het leegstaande pand uit 1965, Curaçao