Geotechnisch grondonderzoek

Geotechnisch grondonderzoek leidt tot passend funderingsadvies

Bij het realiseren van een gebouw of een grondconstructie komt er veel kijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geotechnische grondonderzoeken. Grondboringen en sonderingen voorzien ons van informatie over grondopbouw en diepte van de draagkrachtige lagen. Dankzij onze jarenlange ervaring in het Caribisch gebied hebben wij veel kennis van de lokale gronden en omstandigheden. Dit betekent een betrouwbare en kosteneffectieve onderzoeksopzet voor onze opdrachtgever. In ons laboratorium bepalen wij vervolgens de diverse fysische eigenschappen van de grond om op basis daarvan een passend (funderings)advies op te stellen.

De geotechnische afdeling is gespecialiseerd in:

 • Machinale grondboringen (avegaar- en kernboringen) en bemonstering van grond
 • Sonderingen (zowel SPT als DPT)
 • Grondmechanisch laboratoriumonderzoek (onder andere classificatie, korrelverdeling, Atterbergse grenzen, volumieke massa en samendrukkingsproeven)
 • Funderingsadvies
 • Geotechnische ondersteuning bij de realisatie van infrastructurele of bouwkundige projecten
 • Begeleiding bij het aanbrengen en testen van grondankers
 • Geohydrologisch onderzoek en advies
 • Geofysisch onderzoek
 • Aanleg van grondwatermonitoring systemen

Offerte aanvragen of meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met de heer E. Troeman.

Onze diensten

opdrachtgevers over CEGE

 • Er was veel druk om de onderzoeken snel te doen en snel betrouwbare resultaten te hebben, daar het project zeer snel moest starten. CEGE wist hier zeer slagvaardig mee om te gaan en heeft in een zeer kort tijdsbestek veel werk, maar vooral op zeer professionele wijze weten te verzetten. De resultaten zijn betrouwbaar en goed bruikbaar.

  Zarja Garmers van Zarja Architecture over het project Mangroves Otrobanda, Curaçao
 • ..Opdracht verleend op basis van de duidelijke en zakelijke omschrijving van werkzaamheden die voor situatie door CEGE is aanbevolen, en vanzelfsprekend een concurrerende prijs..
  resultaat inventarisatie is rapport in tabelvorm, verduidelijkt met foto’s. Per asbestbron en monster is relevante informatie vastgelegd, inclusief risicobeoordeling en aanbevelingen voor veiligstellen dan wel verwijderen asbest.
  .. vooral waardering voor snelle en transparante communicatie.

  ir. Frans Piket, PLAN’D2 over project Asbestinventarisatie van het leegstaande pand uit 1965, Curaçao