Snelle ondersteuning door CEGE bij risicobeoordeling brand Sentro Pro Arte

20 september 2016

In de avonduren van maandag 12 september is er een felle brand in het leegstaande gebouw van Sentro Pro Arte op Curaçao uitgebroken. Dankzij eerdere onderzoeken in het pand is vrij snel vastgesteld dat er een kans is op het vrijkomen van asbest. CEGE Caribbean is direct door een Rampenbestrijdingsteam benaderd met een verzoek om zo snel mogelijk een risicobeoordeling voor de omliggende kantoren uit te voeren. Om de risico`s te bepalen zijn luchtmetingen uitgevoerd, materiaal- en kleefmonsters genomen. Door de mogelijkheid om de monsters in eigen asbestlaboratorium in Willemstad te onderzoeken waren de eerste resultaten binnen 24 uur na het uitbreken van de brand al bekend. In de komende dagen wordt een vervolgonderzoek ter plaatse van de brand uitgevoerd ten einde de opruim- en/of sloopwerkzaamheden op een verantwoorde wijze op te pakken.